2 års begrænset garanti for elektronikproblemer og 6 måneder for batteriproblemer.

Vores garantier starter på købsdagen.

Garantien gælder ikke, hvis:

-garantiperioden er udløbet,

-garantimærket er brudt eller fjernet

-tab garantibevis

-produktet er blevet ændret eller repareret af uautoriseret servicecenter eller personale

-fejlen var udsat for misbrug, forkert brug, der ikke var i overensstemmelse med produktmanualinstruktionerne eller miljøforhold, der var mere alvorlige end dem, der er specificeret i manualen og specifikationen.

-produktgarantien for lande, der ikke er en del af det europæiske rum, gælder ikke undtagen Storbritannien.

-Vi dækker ikke fejl forårsaget af ulykke, forsømmelse, misbrug eller normal slitage